Tekijän ohjeet

1. laajuus

Tieteellinen eurooppalainen® kattaa kaikki tieteenalat. Artikkelien tulee koskea viimeaikaisia ​​tieteellisiä löytöjä tai innovaatioita tai katsauksia meneillään olevaan tutkimukseen, jolla on käytännön ja teoreettista merkitystä. Tarina tulee kertoa yksinkertaisella tavalla, joka sopii suurelle tieteestä ja teknologiasta kiinnostuneelle yleisölle ilman paljon teknistä ammattikieltä tai monimutkaisia ​​yhtälöitä, ja sen tulee perustua viimeaikaisiin (noin kahden edellisen vuoden) tutkimustuloksiin. On syytä pohtia, kuinka tarinasi eroaa aiemmasta mediasta. Ideat tulee esittää selkeästi ja ytimekkäästi.

Scientific European EI ole vertaisarvioitu aikakauslehti.

2. Artikkelityypit

Artikkelit SCIEU:ssa® Ne luokitellaan seuraaviin kategorioihin: Review of viimeaikaiset edistysaskeleet, Insights and Analysis, Editorial, Opinion, Perspective, News from Industry, Commentary, Science News jne. Näiden artikkelien pituus voi olla keskimäärin 800-1500 sanaa. Huomaa, että SCIEU® esittelee ajatuksia, jotka on jo julkaistu vertaisarvioidussa tieteellisessä kirjallisuudessa. EMME julkaise uusia teorioita tai alkuperäisen tutkimuksen tuloksia.

3. Toimituksellinen tehtävä

Missiomme on levittää merkittäviä tieteen edistysaskeleita yleisille lukijoille Vaikutus ihmiskuntaan. Inspiroiva mieli Scientific European® (SCIEU)®:n tavoitteena on tuoda tieteen ajankohtaiset tapahtumat laajemmalle yleisölle, jotta he ovat tietoisia tieteenalojen kehityksestä. Mielenkiintoisia ja relevantteja ajatuksia tieteen eri aloilta, jotka on välitetty yksinkertaisella tavalla selkeästi ja ytimekkäästi ja jotka on julkaistu jo lähimenneisyydessä vertaisarvioidussa tieteellisessä kirjallisuudessa.

4. Toimituksellinen prosessi

Jokainen käsikirjoitus käy läpi yleisen tarkistusprosessin tarkkuuden ja tyylin varmistamiseksi. Arviointiprosessin tavoitteena on varmistaa, että artikkeli sopii tieteellisesti ajattelevalle yleisölle, eli vältetään monimutkaiset matemaattiset yhtälöt ja vaikea terminologia sekä tutkitaan artikkelissa esitettyjen tieteellisten tosiasioiden ja ajatusten oikeellisuutta. Alkuperäistä julkaisua tulee lukea ja jokaisen tieteellisestä julkaisusta peräisin olevan jutun tulee mainita lähde. SCIEU® Toimittajat käsittelevät lähetetyn artikkelin ja kaiken yhteydenpidon kirjoittajien kanssa luottamuksellisina. Tekijöiden on myös käsiteltävä kaikki viestintä SCIEU:n kanssa® luottamuksellisena.

Artikkelit arvostellaan aiheen käytännön ja teoreettisen merkityksen, valitusta aiheesta kertovan tarinan kuvauksen suurelle yleisölle, kirjoittajan/tekijöiden valtatietojen, lähdeviittauksen, tarinan ajantasaisuuden ja ainutlaatuisen esityksen perusteella. aiheen kattavuus missä tahansa mediassa.

 Tekijänoikeus ja lisenssi

6. Aikajana

Odota kuudesta kahdeksaan viikkoa yleiseen tarkistusprosessiin.

Lähetä käsikirjoituksesi sähköisesti ePress-sivullamme. Täytä kirjoittajien tiedot ja lähetä käsikirjoitus.

Lähetä kiitos Kirjaudu sisään . Luo tili, ole hyvä ilmoittautua

Voit myös lähettää käsikirjoituksen sähköpostitse osoitteeseen [sähköposti suojattu] 

7. DOI (Digital Object Identifier) Toimeksianto

7.1 DOI:n esittely: DOI on määritetty mille tahansa tietylle immateriaaliomaisuudelle (1). Se voidaan määrittää mille tahansa kokonaisuudelle – fyysiselle, digitaaliselle tai abstraktille, jota voidaan hallita immateriaaliomaisuutena tai jaettavaksi kiinnostuneen käyttäjäyhteisön kanssa (2). Se ei liity artikkelin vertaisarviointitilaan. Sekä vertaisarvioiduissa että ei-vertaisarvioimissa artikkeleissa voi olla DOI-arvoja (3). Academia on yksi suurimmista DOI-järjestelmän käyttäjistä (4).  

7.2 SCIENTIFIC EUROPEANissa julkaistut artikkelit voidaan määrittää DOI:ksi Perustuu sen ominaisuuksiin, kuten ainutlaatuisiin tapoihin esittää uusia innovaatioita, tuoreutta ja arvoa tieteellisesti ajattelevalle suurelle yleisölle, syvällinen analyysi ajankohtaisesta kiinnostavasta aiheesta. Päätoimittajan päätös on tältä osin lopullinen.  

8.1 TIETOA MEISTÄ | POLITIIKAMME

8.2 Artikkelit, jotka tarjoavat tietoa SCIENTIFIC EUROPEANista

a. Tieteen ja tavallisen ihmisen välisen kuilun kurominen: tutkijan näkökulma

b. Scientific European yhdistää yleiset lukijat alkuperäiseen tutkimukseen

c. Tieteellinen eurooppalainen - Johdanto

9. Toimittajan huomautus:

"Scientific European" on avoimen pääsyn aikakauslehti, joka on suunnattu suurelle yleisölle. Meidän DOI on https://doi.org/10.29198/scieu

Julkaisemme merkittäviä tieteen edistysaskeleita, tutkimusuutisia, päivityksiä käynnissä olevista tutkimusprojekteista, tuoretta näkemystä tai näkökulmaa tai kommentteja jaettavaksi yleisille ihmisille. Ajatuksena on yhdistää tiede yhteiskuntaan. Tiedemiehet voivat julkaista artikkelin julkaistusta tai meneillään olevasta tutkimushankkeesta, joka koskee merkittävää yhteiskunnallista merkitystä, joka tulisi saada kansan tietoon. Scientific European voi antaa julkaistuille artikkeleille DOI:n työn merkityksen ja uutuuden mukaan. Emme julkaise primääritutkimusta, ei ole vertaisarviointia, ja artikkelit arvioivat toimittajat.

Tällaisten artikkeleiden julkaisemiseen ei liity käsittelymaksua. Scientific European ei veloita tekijöiltä mitään maksua sellaisten artikkeleiden julkaisemisesta, joiden tarkoituksena on levittää tieteellistä tietoa heidän tutkimuksensa/asiantuntemuksensa alalla tavallisille ihmisille. Se on vapaaehtoista; tiedemiehet/kirjailijat eivät saa palkkaa.

Sähköposti: [sähköposti suojattu]

***

TIETOA MEISTÄ  TAVOITTEET JA SOVELTAMISALA  POLITIIKAMME   OTA YHTEYTTÄ  
TEKIJÄN OHJEET  EETTIIKKA & VÄÄRINKÄYTTÖ  TEKIJÄT UKK  LÄHETÄ ARTIKKELI